CÔNG TY CỔ PHẦN GLC VIỆT NAM

Địa chỉ DKKD: Số 43 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: 19/47 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0243 755 9555

GỬI YÊU CẦU